AyeAye Yachtexpertise          •  Algemene informatie  •   Wat wij doen  •  Wie is AyeAye Yachtexpertise  •  Tarieven  •  Contact •

Gaskeuring

folder gasveilig hiswa gaskeuring

Nog regelmatig gebeuren er aan boord van schepen ongelukken door lekkende of anderszins onveilige gasinstallaties. U hoopt natuurlijk dat het u niet zal overkomen.

Maar is UW gasinstallatie wel zo veilig?
Om er achter te komen of de gasinstallatie aan boord van uw schip veilig is, kunt u een gaskeuring laten uitvoeren.

AyeAye Yachtexpertise is Hiswa erkend gaskeurbedrijf, en kan deze keuring voor u verrichten volgens de door de Hiswa opgestelde normen. Indien de installatie wordt goedgekeurd ontvangt u het Hiswa certificaat "Gasveilig".

Dit certificaat geeft aan dat de installatie (in hoofdlijnen) voldoet aan ISO 10239 (de norm voor gasinstallaties aan boord voor pleziervaartuigen). Diverse verzekeringsmaatschappijen geven korting op hun premies indien dit certificaat kan worden overlegd. Ook exploitanten van jachthavens etc. vragen steeds vaker om dit certificaat (ook aan hun passanten).

Gaat u in (of door) het RPR gebied varen, dan bent u zelfs verplicht om een goedgekeurde gasinstallatie (met gascertificaat) aan boord te hebben. Dit geldt op de Rijn in Nederland, de Waal en de Lek.

Hoe verloopt een gaskeuring:
De gasinstallatie wordt volgens de Hiswa controlelijst gekeurd. Hierbij komen o.a. zaken aan bod als gasdichtheid, functie en werking van de gasdrukregelaar.   De werkdruk en sluitdruk van het systeem wordt gecontroleerd, leidingen en slangen worden beoordeeld, evenals de gasbun/ flessenkast. De verbruikstoestellen worden geοnspecteerd, en de werking van thermokoppels.   Als de gasinstallatie tijdens de keuring niet
wordt goedgekeurd , wordt de gaskeuring omgezet in een gasadvies.  Na het verhelpen van de problemen kan opnieuw een gaskeuring worden uitgevoerd, waarna, bij goedkeuring, het certificaat kan worden afgegeven.

Het afgegeven certificaat is 3 jaar geldig. Na deze periode, of na een wijziging aan de installatie, dient de installatie opnieuw te worden gekeurd.

Op verzoek sturen wij u de folder "Gasveilig".
 


AyeAye Yachtexpertise

A.J. van Zaltbommel
Postbus 2051
4460 MB  Goes
+ 31(0) 646 132 631
info@ayeaye.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•  © AyeAye Yachtexpertise •  Contact  • Algemene voorwaarden  •  Sitemap  •  (last update 15-02-2013 22:31)  •